Infolinia: +48 33 877 16 87 pon.-pt.: 8.00 – 16.00

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. 2135 j.t.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy: - imienia i nazwiska, - adresu zamieszkania, - adresu poczty elektroniczne, - numeru telefonu, - adresu IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) realizacji przepisów prawa, b) utworzenia konta, realizacji zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w regulaminie, c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem paragrafu 4).

6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w regulaminie.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

8. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi świadczącemu usługi dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez zewnętrzny serwis płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane operatorowi w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży.

10. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

11. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy, - żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, - przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych. Wniosek możesz złożyć poprzez naszą infolinię lub wysyłając do nas lista tradycyjny lub elektroniczny, - sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, - ograniczenia przetwarzania danych. Możliwe jednak jest, że pomimo Twojego żądania nadal będziemy je przetwarzać – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami - żądania usunięcia danych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

12. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

13. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w sytuacjach gdy dostawa zamówienia będzie dotyczyła takiego kraju (przwoźnik) lub gdy operator płatności ma siedzibę w kraju spoza EOG.

14. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

16. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

17. Logi mogą być gromadzone i analizowane, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem i sporządzenia statystyk ruchu w serwisie. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

18. Przekazane dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób automatyczny.

19. Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl

20. Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania i jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa. Usuwamy lub anonimizujemy dane w szczególności, gdy: - osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu, - nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń, - upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów.

21. W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować:
- mailowo: daneosobowe(at)dalia.pl
- pocztą na adres:
DALIA Włodarczyk sp. j.
ul. Wolności 145, 34-220 Maków Podhalański

z dopiskiem ‘Dane osobowe’

NEWSLETTER

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient zamawia usługę Newslettera poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej wypełniając interaktywny formularz dostępny na stronie www.dalia.pl. a po jego zatwierdzeniu aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej użytkownikowi na adres podany przez Klienta.

3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

4. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

Zlokalizuj salon

Wpisz swoje miejsce zamieszkania lub miasto, w którym chcesz znaleźć nasz salon.

Zlokalizuj najbliższy salon
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!

Wprowadzając i zatwierdzając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera na zasadach określonych w Regulaminie.

Obserwuj nas
Kontakt

Telefon
+48 33 877 16 87

Email
sklep(at)dalia.pl

Nasz zespół obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00

O nas

Od trzech dekad przyświeca nam jeden cel: stworzyć bieliznę, która sprawi, że kobiety poczują się pięknie. Nasza historia zaczęła się w 1994 roku i od tego czasu otworzyliśmy kilkanaście salonów firmowych w największych miastach Polski. Obecni jesteśmy również w kilkuset sklepach multibrandowych. Nasza produkcja odbywa się w 100% w Polsce, a tkaniny i hafty sprowadzamy z Włoch, Francji, Szwajcarii oraz Austrii.

© DALIA Lingerie 2024. All Right Reserved.
e-commerce platform by